Remissvar och framställningar

Hemställan om inrättandet av ett statligt bostadsrättsregister