Remissvar och framställningar

Hemställan om att Polismyndigheten utvecklar ett API för Polisens RES-system som svenska banker kan använda i sin identitetskontroll