Remissvar och framställningar

Hemställan om att ge uppdrag till Boverket och Energimyndigheten att ta fram en metod för att fastställa de 15 procent mest energieffektiva byggnaderna i enlighet med EU:s taxonomi för hållbara investeringar