Remissvar och framställningar

Hemställan om att förslagen i "ID-kortsutredningen" (SOU 2019:14) genomförs och att Skatteverket utfärdar ett fysiskt ID-kort till innehavare av styrkta samordningsnummer