Remissvar och framställningar

Hemställan om ändring av 27 kap. 18 § i regerings förslag till lag om resolution