Remissvar och framställningar

Hemställan med anledning av proposition 2015/16:89 Amorteringskrav