Remissvar och framställningar

Golv för statslåneräntan i skattelagstiftningen