Remissvar och framställningar

Frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt vid uthyrning av lokaler