Remissvar och framställningar

Framställning om Bankföreningens framställningar om register för framtidsfullmakter, gode män och förvaltare