Remissvar och framställningar

Framställning: Angående proposition 2019/20:23 Skyldighet för kreditinstitut att till handahålla kontanttjänster