Remissvar och framställningar

Framställan om lagändring - tillämpning av SINK (1991:586) vid korta uppehåll i Sverige t.ex. i samband med utbildning eller information