Remissvar och framställningar

Förslag till vissa förändringar av amoteringskraven