Remissvar och framställningar

Förslag till tekniska föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av organ för den som ska kontrollera, prova och certifiera spelverksamhet och för den som ansöker om licens för att bedriva spelverksamhet