Remissvar och framställningar

Förslag till revidering av direktiv 2015/849 om förhindrande av att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism