Remissvar och framställningar

Förslag till rådets direktiv om fastställande av regler med avseende på bolagsbeskattning av en betydande digital närvaro, KOM(2018) 147 slutlig