Remissvar och framställningar

Förslag till rådets direktiv om ett gemensamt system för skatt på inkomster från tillhandahållanden av vissa digitala tjänster KOM(2018) 148 slutlig