Remissvar och framställningar

Förslag till pelare 2-metod för bedömning av återflödesrisker vid värdepapperisering