Remissvar och framställningar

Förslag till nya regler för betaltjänstleverantörer med anledning av det andra betaltjänstdirektivet