Remissvar och framställningar

Förslag till nya föreskrifter om krav på amortering av nya bolån.