Remissvar och framställningar

Förslag till nya föreskrifter om anmälan av vissa förvärv samt förslag om avgift i samband med anmälan av vissa förvärv