Remissvar och framställningar

Förslag till nya allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden (2)