Remissvar och framställningar

Förslag till föreskrifter om strukturerade elektroniska format och elektroniskt översändande av fakturor