Remissvar och framställningar

Förslag till föreskrifter och allmänna råd om vilka uppgifter företag enligt 9 kap. 3§ första stycket lagen (2010:751) om betaltjänster ska lämna och till vilken myndighet uppgifterna ska lämnas