Remissvar och framställningar

Förslag till EU-parlamentet och rådets förordning om åtgärder mot geoblockering och andra former av diskriminering pga nationalitet, bosättningsort eller etableringsort på den inre marknaden