Remissvar och framställningar

Förslag till ett skärpt amorteringskrav för hushåll med höga skuldkvoter