Remissvar och framställningar

Förslag till ändringar i FFFS 2017:11 om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism