Remissvar och framställningar

Förslag till ändring av sekretessbestämmelserna till skydd för enskild i verksamhet som avser tillsyn m.m. i fråga om näringslivet