Remissvar och framställningar

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter om ägar-, ägarlednings- och ledningsprövning