Remissvar och framställningar

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder