Remissvar och framställningar

Förmedlingsavgifter vid kortbetalningar. Delrapport från 2015 års betaltjänstutredning (Fi 2015:02)