Remissvar och framställningar

Förlängning av de tillfälliga åtgärderna för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor