Remissvar och framställningar

Förändringar av pelare 2-metod: ränterisk i bankboken