Remissvar och framställningar

Förändring i regelverket för beräkning av Swestr