Remissvar och framställningar

Förändrad metod för tillämpning av riskviktsgolvet för svenska bolån