Remissvar och framställningar

FI's pelare 2-krav på likviditetstäckningskvot i enskilda valutor