Remissvar och framställningar

Finansinspektionens promemoria Bemyndigande för åtgärder enligt artikel 458 i tillsynsförordningen