Remissvar och framställningar

Finansinspektionens förslag till ändrade föreskrifter om verksamhet för betaltjänstleverantörer FFFS 2018