Remissvar och framställningar

Finansiering av resolutionsreserven - Banföreningens förslag på avgiftsstruktur