Remissvar och framställningar

FI förslår ökade kapitalkrav för banklån till kommersiella fastigheter