Remissvar och framställningar

FI avser att höga det kontracykliska buffertvärdet till 1 procent