Remissvar och framställningar

Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om en global minimiskatt för multinationella företag inom EU