Remissvar och framställningar

Europeiska kommissionens förslag till direktiv om konsumentkrediter