Remissvar och framställningar

EU-sakråd om förslag från EU-kommissionen om en förordning om digital identitet