Remissvar och framställningar

EU och kommunernas bostadspolitik (SOU 2015:58)