Remissvar och framställningar

EU-kommissionens grönbok om finansiella tjänster (Green Paper on retail financial services and insurance)