Remissvar och framställningar

EU-kommissionens förslag till rådets direktiv om tvistelösningsmekanism inom EU i fall av dubbelbeskattning KOM(2016) 686 slutlig