Remissvar och framställningar

EU-kommissionens förslag till rådets direktiv om en gemensam bolagsskattebas KOM(2016) 685 slutlig, samt KOM(2016) 683 om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas