Remissvar och framställningar

EU-kommissionens förslag till förordning om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner