Remissvar och framställningar

EU-kommissionens förslag till förordning och rådsbeslut om skydd för utsatta vuxna