Remissvar och framställningar

EU-kommissionens förslag till EU-parlamentet och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv vad gäller bättre tillsyn och modernisering av EU:s konsumentskyddsregler